woensdag 21 oktober 2015
Iedere mens heeft zijn verhalen.

Elk verhaal, hoe klein ook, heeft waarde en betekenis.


Je verhaal kunnen vertellen en beluisterd worden 

doet deugd en geeft nieuwe inzichten.


Door jong en oud samen verhalen te laten vertellen

leren ze elkaars leefwereld kennen.


Diegenen die de verhalen beluisteren 

steken er steevast iets van op. 
Kortom, iedereen OPnieuweBENEN!zondag 18 oktober 2015

“In those at either end of the life course – the young and the old – you find striking similarities.”
Susan V. Bosak Chair, Legacy Project

Foto' die verhalen kunnen naar boven halen..